跳到主要內容


Vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, Luật An ninh Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được thông qua tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 12, và ngày 15 tháng 4 hàng năm được chỉ định là Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia.

Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia hướng tới việc nâng cao nhận thức của công chúng về an ninh quốc gia, tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với việc bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường khả năng phòng chống các hiểm họa an ninh quốc phòng, nắm rõ Hiến pháp, Luật cơ bản và an ninh quốc gia tốt hơn, đồng thời nuôi dưỡng ý thức về bản sắc dân tộc.

Chúng tôi hy vọng rằng vào ngày 15 tháng 4 đặc biệt này, cộng đồng sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về tầm quan trọng của an ninh quốc gia đối với đất nước, với Đặc khu Hành chính Hồng Kông và người dân Hồng Kông, để theo đó người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và cùng nhau bảo vệ an ninh quốc gia.