跳到主要內容
dsa
dsa

Đề cao An ninh Quốc gia Bảo vệ Ngôi nhà Chung

Đề cao An ninh Quốc gia Bảo vệ Ngôi nhà Chung
An ninh quốc gia là cột mốc cho sự ổn định của đất nước và là nền móng cho hạnh phúc của nhân dân. Việc trải rộng an ninh khắp mười vùng lãnh thổ là nhằm đảm bảo an nguy của người dân một cách toàn vẹn. Dưới sự bảo vệ của Luật pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông), cuộc sống của người dân chắc chắn sẽ ổn định hơn trước. Nghĩa vụ của người dân là có hiểu biết đầy đủ về quan điểm toàn diện đối với an ninh quốc gia cũng như bảo vệ an ninh quốc gia.
Tổng quan về các hoạt động trong năm 2021
Tìm hiểu An ninh Quốc gia
Về “Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia”
Vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, Luật An ninh Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được thông qua tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 12, và ngày 15 tháng 4 hàng năm được chỉ định là Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia.

Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia hướng tới việc nâng cao nhận thức của công chúng về an ninh quốc gia, tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với việc bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường khả năng phòng chống các hiểm họa an ninh quốc phòng, nắm rõ Hiến pháp, Luật cơ bản và an ninh quốc gia tốt hơn, đồng thời nuôi dưỡng ý thức về bản sắc dân tộc.

Chúng tôi hy vọng rằng vào ngày 15 tháng 4 đặc biệt này, cộng đồng sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về tầm quan trọng của an ninh quốc gia đối với đất nước, với Đặc khu Hành chính Hồng Kông và người dân Hồng Kông, để theo đó người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và cùng nhau bảo vệ an ninh quốc gia.

The translated version is for reference only. In case of any discrepancy between the translated version and original version, the original version shall prevail.
Văn bản dịch chỉ mang tính chất tham khảo.
Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa văn bản dịch và văn bản gốc, văn bản gốc sẽ được ưu tiên áp dụng.