跳到主要內容
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban An ninh Quốc gia và lần đầu tiên giới thiệu quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, Luật An ninh Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã được thông qua tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 12, và ngày 15 tháng 4 hàng năm được chỉ định là Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của nhân dân về an ninh quốc gia, tạo ảnh hưởng tích cực trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ về an ninh quốc phòng.

Luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông) có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2020.