跳到主要內容
Isang Pangkalahatang Layunin
Katulad ng nakasaad sa pangalan, tinataguyod ng pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad ang pangkalahatang layuning pangalagaan ang pambansang seguridad ng Republikang Bayan ng Tsina sa pamamagitan ng pagbuo ng landas patungo sa pambansang seguridad na may mga katangiang Tsino. Nagmula ang pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad na may mga katangiang Tsino sa prinsipyo ng paglalaan ng pinakamataas na priyoridad sa mga pambansang interes. Dahil ang Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong ay isang hindi matututulang bahagi ng Republikang Bayan ng Tsina, may malapit na kaugnayan ang pambansang seguridad sa ikabubuti ng bawat mamamayan ng Hong Kong at sa kasaganaan, estabilidad at pag-unlad ng Hong Kong sa hinaharap. Kapag umuunlad lamang ang bansa magiging masagana ang Hong Kong; kapag napapangalagaan lamang ang pambansang seguridad mapapanatili ng Hong Kong ang estabilidad. Ang kinabukasan ng bansa ay ang kinabukasan ng Hong Kong.