跳到主要內容
dsa
dsa

"Itaguyod ang Pambansang Seguridad Pangalagaan ang Ating Tahanan"

Ang pambansang seguridad ang pundasyon ng pambansang estabilidad at pundasyon ng ikabubuti ng mga tao. Sakop nitong ang sampung larangan ng seguridad at tinitiyak ang buong seguridad ng mga mamamayan. Sa ilalim ng pangangalaga ng Batas ng Republikang Bayan ng Tsina sa Pangangalaga ng Pambansang Seguridad sa Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong (Batas sa Pambansang Seguridad ng Hong Kong), tiyak na mas bubuti ang paamumuhay ng mga mamamayan kaysa sa dati. Tungkulin ng lahat na magkaroon ng malalim na pag-unawa sa pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad at pangalagaan ang pambansang seguridad.
Pangkalahatang-ideya ng Mga Aktibidad sa 2021
Pag-unawa sa Pambansang Seguridad
Tungkol sa “Araw ng Edukasyon tungkol sa Pambansang Seguridad”
Noong ika-1 ng Hulyo 2015, pinagtibay ang Batas sa Pambansang Seguridad ng Republikang Bayan ng Tsina sa ika-15 pagpupulong ng Permanenteng Komite ng ika-12 Pambansang Kongresong Bayan, at itinalaga ang ika-15 ng Abril bawat taon Araw ng Edukasyon tungkol sa Pambansang Seguridad.

Layunin ng Araw ng Edukasyon tungkol sa Pambansang Seguridad na isulong ang kamalayan ng publiko tungkol sa pambansang seguridad at lumikha ng positibong kapaligiran na nangangalaga sa pambansang seguridad, pagbutihin ang kakayahang labanan ang mga banta sa pambansang seguridad, palalimin ang pag-unawa sa Saligang-Batas, Pangunahing Batas at pambansang seguridad at magtaguyod ng diwa ng pambansang pagkakakilanlan.

Umaasa kaming sa espesyal na araw na ito ng ika-15 ng Abril, magkakaroon ang publiko ng higit na pag-unawa sa halaga ng pambansang seguridad sa bansa, sa Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong at sa bawat mamamayan ng Hong Kong, upang magampanan nila ang kanilang tungkuling sibiko at magkaisa upang pangalagaan ang pambansang seguridad.

The translated version is for reference only. In case of any discrepancy between the translated version and original version, the original version shall prevail.
Ang isinaling bersyon ay para sa pagsangguni lamang.
Kung magkakaroon ng hindi pagkakatugma sa pagitan ng isinalin na bersyon at ng Ingles na bersyon, ang Ingles na bersyon ang susundin.