跳到主要內容
Skip
index_about_top_bg_m.jpg
Tungkol sa Araw ng Edukasyon tungkol sa Pambansang Seguridad
Noong ika-1 ng Hulyo 2015, pinagtibay ang Batas sa Pambansang Seguridad ng Republikang Bayan ng Tsina sa ika-15 pagpupulong ng Permanenteng Komite ng ika-12 Pambansang Kongresong Bayan, at itinalaga ang ika-15 ng Abril bawat taon Araw ng Edukasyon tungkol sa Pambansang Seguridad.
Layunin ng Araw ng Edukasyon tungkol sa Pambansang Seguridad na isulong ang kamalayan ng publiko tungkol sa pambansang seguridad at lumikha ng positibong kapaligiran na nangangalaga sa pambansang seguridad, pagbutihin ang kakayahang labanan ang mga banta sa pambansang seguridad, palalimin ang pag-unawa sa Saligang-Batas, Pangunahing Batas at pambansang seguridad at magtaguyod ng diwa ng pambansang pagkakakilanlan.
Umaasa kaming sa espesyal na araw na ito ng ika-15 ng Abril, magkakaroon ang publiko ng higit na pag-unawa sa halaga ng pambansang seguridad sa bansa, sa Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong at sa bawat mamamayan ng Hong Kong, upang magampanan nila ang kanilang tungkuling sibiko at magkaisa upang pangalagaan ang pambansang seguridad.