跳到主要內容
Noong ika-15 ng Abril 2014, pinangunahan ni Pangulong Xi Jinping ang unang pagpupulong ng Komisyon sa Pambansang Seguridad at ipinakilala ang pangkalahatang pananaw sa pambansang seguridad sa unang pagkakataon.

Noong ika-1 ng Hulyo 2015, pinagtibay ang Batas sa Pambansang Seguridad ng Republikang Bayan ng Tsina sa ika-15 pagpupulong ng Permanenteng Komite ng ika-12 Pambansang Kongresong Bayan, at itinalaga ang ika-15 ng Abril ng bawat taon bilang Araw ng Edukasyon tungkol sa Pambansang Seguridad na naglalayong isulong ang kamalayan ng publiko tungkol sa pambansang seguridad at lumikha ng positibong kapaligiran na nangangalaga sa pambansang seguridad, pagbutihin ang kakayahang labanan ang mga banta sa pambansang seguridad.

Nagkabisa ang Batas ng Republikang Bayan ng Tsina sa Pambansang Seguridad sa Espesyal na Administratibong Rehiyon ng Hong Kong (Batas sa Pambansang Seguridad ng Hong Kong) noong ika-30 ng Hunyo 2020.